..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in


WETGEVING INZAKE PALLIATIEVE ZORG
 

21 JULI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van palliatieve zorg.

 

28 FEBRUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken.7 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde.17 MAART 2013. - Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid.22 FEBRUARI 2010. - Koninklijk Besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van een zelfstandige die tijdelijk zijn activiteit stopzet om palliatieve zorg te geven aan een kind of aan een partnerdiv>


16 FEBRUARI 2009. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen.19 JUNI 2007. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen7 JUNI 2007. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.7 JUNI 2007. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen.19 MAART 2007. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het artikel 25, van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.8 DECEMBER 200.6 - Koninklijk Besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor projecten inzake palliatieve dagverzorging, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 2007.1 JULI 2006. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen1 JULI 2006. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.>10 NOVEMBER 2005. - Koninklijk Besluit tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica.24 NOVEMBER 2004. - Wet tot wijziging van de wet van 22 augustus betreffende de rechten van de patiŽnt door de invoeging daarin van het voor eenieder geldend recht om op pijnbestrijding gerichte zorg toegediend te krijgen, alsmede van Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.21 SEPTEMBER 2004. - Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging.3 MAART 2004. - Decreet betreffende de eerstlijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders.22 AUGUSTUS 2002. - Wet betreffende de rechten van de patiŽnt.19 JUNI 2002. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.19 JUNI 2002. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen.14 JUNI 2002. - Wet betreffende de palliatieve zorg.28 JUNI 2002. - Wet betreffende de euthanasie.25 APRIL 2002. - Koninklijk Besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen.19 FEBRUARI 2002. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 15 juli 1997 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van palliatieve zorg.30 NOVEMBER 2001. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijzigingen van sommige bepalingen inzaker gezondheid, wat de invoering van de euro betreft.22 NOVEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bestemd voor de financiering van de opleiding en van de sensibilisering van het personeel voor de palliatieve verzorging in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden.4 OKTOBER 2001. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en -diensten en houdende regeling van de toekenningsprocedure.4 OKTOBER 2001. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend.12 SEPTEMBER 2001. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.12 SEPTEMBER 2001. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen.11 JUNI 2001. - Verordening tot wijziging van het Koninklijk Besluit van  24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekking inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.2 DECEMBER 1999. - Koninklijk Besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen voor palliatieve thuispatiŽnten, bedoeld in artikel 34, 14į, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994.19 APRIL 1999. - Koninklijk Besluit tot vaststelling van de datum bedoeld in artikel 2, ß 1, 3į, f, van het Koninklijk Besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen19 APRIL 1999. - Koninklijk Besluit tot wijziging van Koninklijke Besluiten van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend, en houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en -diensten en houdende regeling van de toekenningsprocedure.8 DECEMBER 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiŽring van palliatieve netwerken.13 OKTOBER 1998. - Koninklijk Besluit tot bepaling van de minimale criteria waaraan de overeenkomsten tussen de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het Verzekeringscomitť ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten voldoen.14 JULI 1998. - Decreet houdende de erkenningen en de subsidiŽring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg.15 JULI 1997. - Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisfunctie van palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend15 JULI 1997. - Koninklijk Besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van palliatieve zorg.15 JULI 1997. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd.19 JUNI 1997. - Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en Ėdiensten en houdende regeling van de toekenningsprocedure.19 JUNI 1997. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 19 augustus 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in de experimenten inzake palliatieve hulp.19 JUNI 1997. - Koninklijk Besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en diensten.19 JUNI 1997. - Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband moet voldoen om te worden erkend.10 MEI 1995. - Besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1995 houdende vaststelling van de lijst van subsidiabele vrijwilligersactiviteiten.3 MEI 1995. -  Besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiŽring van palliatieve netwerken23 MAART 1994. - Decreet betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns-en gezondheidssector18 JANUARI 1994. - Koninklijk Besluit houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de verpleegkunde.19 AUGUSTUS 1991. - Koninklijk Besluit tot vaststelling van voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in de experimenten inzake palliatieve hulp.Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be