..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in | Zoeken:
 

DE JURIDISCHE VORM VAN PHA

 
De juridische vorm van PHA is deze van een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW).
De actoren in het werkveld die betrokken zijn bij de zorg van palliatieve patiŽnten kunnen lid worden van de Algemene Vergadering van de vzw:
 
  • eerstelijnshulpverleners of hun organisaties: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, apothekers, kinesisten;
  • erkende rust- en verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen;
  • erkende ziekenhuizen, inzonderheid deze met erkende dienst Sp-palliatief;
  • plurisdisciplinaire organisaties voor thuiszorg;
  • specifieke initiatieven voor palliatieve zorg;
  • organisaties van patiŽnten, families, mantelzorgers en vrijwilligers die werkzaam zijn in de palliatieve zorg;
  • instellingen voor onderwijs en vorming.

Uit de leden van de Algemene Vergadering wordt een Raad van Bestuur gekozen.
De Raad van Bestuur heeft de taak om de vereniging te besturen en te vertegenwoordigen in en buiten rechte. De Raad van Bestuur neemt dus de beslissingen betreffende de werking van de vereniging: zij doet de uitgaven en ontvangsten; zij stelt personeelsleden aan (of ontslaat deze), zij doet de aanvragen voor de erkenning van specifieke werkvormen (netwerk, MBE, vrijwilligers, samenwerkingsverband,...).
Om de opdracht en de taak van de Raad van Bestuur te faciliteren is er een dagelijks bestuur aangesteld dat in opdracht van de Raad van Bestuur haar beslissingen voorbereidt.
 
 

RAAD VAN BESTUUR PHA
 
Organisatie Naam Functie
Aan huis verpleging Lemmens
Annemie Anthonissen Lid
CM - Antwerpen Maria Beyens Lid
Onafhankelijk Ziekenfonds Dominique Buytaert Lid
Kava Kris Deckers Lid
GasthuisZusters Antwerpen Jan Declerck Penningmeester
HAVAC Lid
Huisartsenkring Rupelstreek en SEL TOM Gunther D'Hanis
Lid
Aan huis verpleging Lemmens Wouter Geerts Lid
UZA Guy Hans Lid
SEL Amberes Jan Heeren Lid
Familiehulp Antwerpen Gina Koster Lid
Ten persoonlijke titel Werner Maeckelberghe Secretaris
UA Herman Meulemans Lid
Huisartsenvereniging Wilrijk Jos Spaepen Lid
Ten persoonlijke titel Liliane Trienpont Lid
De Voorzorg, dienst maatschappelijk werk Karin Trouillard Lid
UZA Paul Van Aken Lid
Zorgbedrijf Antwerpen Christina Van Damme Lid
GZA Sint-Augustinus Herman Van der Mussele Lid
Ten persoonlijke titel Ruud Van Rijswijk Lid
UZA
Paul Van Schil Lid
Wit-Gele Kruis Antwerpen Anja Van Tichelen Lid
WZC Molenheide / Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS) Marc Vanderlinden Lid
WZC Craeyenhof Marc Vanryckeghem Lid
UA departement Geneeskunde en Gezondsheidswetenschappen - Vakgroep Eerstelijns- en interdisciplinaire zorg
Johan Wens Voorzitter
 
 
 
 
 
 
 
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be