..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in | Zoeken:


DE ONTWIKKELING VAN DE PALLIATIEVE ZORG IN VLAANDEREN EN BELGIň

 
De Britse Joan Jordan, wiens Belgische echtgenoot aan een ongeneeslijke kanker leed, stelde vast dat er in BelgiŽ geen aangepaste zorg en opvang bestond en richtte samen met haar vrienden in 1980 de vzw Continuing Care op. Deze vzw deed vooral aan informatieverspreiding en fondsenverwerving. In 1985 vormde deze organisatie, onder impuls van Chantal Couvreur, zich om tot een gespecialiseerde thuiszorgdienst voor palliatieve patiŽnten.

In 1985 startte Prof. Dr. Christian Deckers in het UCL ziekenhuis St.-Luc een unitť de soins continus op of een palliatieve eenheid avant la lettre waar terminale kankerpatiŽnten verder konden verzorgd worden.

Op het einde van de jaren í80 werden er op verschillende plaatsen in Vlaanderen thuiszorginitiatieven voor palliatieve patiŽnten gestart (Antwerpen, Brugge, Gent). De initiatiefnemers waren verpleegkundigen, artsen en andere geÔnteresseerden in palliatieve zorgen. In WalloniŽ was er minder aandacht voor de ontwikkeling van de palliatieve thuiszorg. Er waren initiatieven in verschillende ziekenhuizen die ook transmurale initiatieven namen.

In 1988 startte onder impuls van Lisette Ceustermans de vzw Omega haar werking als Nederlandstalige palliatieve thuiszorgorganisatie in Brussel.

In 1989 behaalde de sociologe Chantal Couvreur haar doctoraat met een proefschrift over de palliatieve thuiszorg. In dit eerste wetenschappelijk werk over palliatieve zorg in BelgiŽ toonde zij aan dat een georganiseerde palliatieve thuiszorg voor het RIZIV belangrijke besparingen zou kunnen opleveren, vergeleken met de kosten die een ziekenhuisopname of een verblijf in een V-dienst met zich meebrengen.

Ook in 1989 richtten Dr. Josepha Debuysschere (Zuster Leontine) en Chantal Couvreur het Belgisch Verbond van Verenigingen voor Palliatieve Zorg op.

De opening van de palliatieve eenheid in het St.-Jansziekenhuis te Brussel (zuster Leontine) in 1990 kreeg veel media-aandacht. Deze eenheid met twaalf bedden wou de ďhospice-gedachteĒ in concreto realiseren. In haar boek Menswaardig Sterven schetste Zuster Leontine de wordingsgeschiedenis van deze eenheid en ook een aantal randvoorwaarden om de palliatieve zorgverlening uit te breiden naar zowel de instellingen als de thuiszorg.

De groeiende media-aandacht resulteerde in 1989 in een eerste belangrijke financiŽle impuls vanwege de actie Kom op tegen Kanker.

 
 
In 1990 werd de Federatie Terminale Zorg Vlaanderen opgericht met Mevrouw Lisette Ceustermans als de eerste voorzitter. Vanaf 1993 wijzigde deze federatie haar naam in Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV). De Federatie wou alle initiatieven die op dat ogenblik in Vlaanderen actief zijn groeperen. Deze Federatie publiceerde in 1996 haar intentieverklaring. In 2004 actualiseerde ze deze door een opdrachtverklaring.
 
 
 


De doelstellingen van de FPZV (B.S. 23.05.2005) waren:
 • het samenbrengen van verenigingen die palliatieve zorg verstrekken of ondersteunen;
 • het verdedigen van de belangen van haar leden bij de beleidsinstanties;
 • het organiseren van bijscholingspakketten in palliatieve zorg;
 • het ondersteunen van het bevorderen van onderzoek in verband met palliatieve zorg;
 • het sensibiliseren en het uitdragen van een palliatieve zorgcultuur.

Vanaf 1991 nam de druk op de overheid toe om wettelijke initiatieven te nemen om de palliatieve zorg financieel te ondersteunen.

Er kwamen normen en subsidiŽring voor de organisaties die palliatieve zorg aanbieden en financiŽle tegemoetkomingen voor

 • de vrijwilligerswerking;
 • de multidisciplinaire begeleidingsequipes;
 • de palliatieve eenheden;
 • de palliatieve dagcentra;
 • de palliatieve support teams in ziekenhuizen;
 • de palliatieve functie in RVTís en ROBís;
 • de ondersteuning Federatie;
 • de financiŽle tegemoetkoming voor de palliatieve thuispatiŽnt;
 • de financiŽle tegemoetkoming voor de patiŽnten verblijvend in woonzorgcentra.
  

Deze ganse evolutie resulteerde in een eigen wetgeving: 14 juni 2002 - wet betreffende de palliatieve zorg. (B.S. 26.10.2002)

 
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be