..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in | Zoeken:


PALLIATIEVE EENHEDEN
 
Een palliatieve zorgeenheid is een kleine huiselijke eenheid voor ongeneeslijk zieke mensen die op relatief korte termijn zullen sterven. Wanneer een verblijf in het acuut ziekenhuis niet meer noodzakelijk is en/of de zieken niet thuis kunnen blijven, worden ze er verzorgd, omringd en ondersteund in een palliatieve eenheid.

Een multidisciplinair team maakt het mogelijk om de patiŽnt een individuele totaalzorg aan te bieden. Pijn en andere symptomen worden onder controle gehouden en psychologische begeleiding, rouwvoorbereiding en -begeleiding worden er aan de patiŽnt en de familie aangeboden. Naast het optimaal lichamelijk comfort worden de zelfstandigheid en de vrijheid er gegarandeerd. Er is ruimte om zo volwaardig mogelijk te leven in relatie met de geliefden en om diepere levensvragen te bespreken.

Jaarlijks worden ongeveer 5000 patiŽnten gehospitaliseerd in een Sp-bed voor palliatieve zorg. Dit aantal stijgt nog steeds. Gemiddeld verblijven patiŽnten minder dan een maand in een Sp-bed voor palliatieve zorg. Meer dan 80% van deze patiŽnten overlijdt in het ziekenhuis.

Palliatieve zorgeenheden bestaan uit minimum 6 en maximum 12 bedden die ofwel verspreid zijn over verschillende ziekenhuisdiensten, ofwel in een zelfstandige entiteit ondergebracht zijn. Per ziekenhuis mag er slechts ťťn eenheid van dit type bestaan. Eventueel kan de eenheid zich ook buiten de vestigingsplaats van het ziekenhuis bevinden.

De medische leiding van de dienst berust bij een geneesheer-specialist met een bijzondere ervaring in de palliatieve verzorging of bij een huisarts met een bijzondere ervaring in de palliatieve zorg. De dienst moet steeds een beroep kunnen doen op geneesheren-specialist in de oncologie, de anesthesiologie en de geriatrie. Deze artsen dienen een bijzondere ervaring in de palliatieve verzorging te hebben.

Met inbegrip van de hoofdverpleegkundige dient de dienst, per erkend bed, over 1,5 VTE verpleegkundigen te beschikken, bijgestaan door voldoende verzorgend personeel. Dit verpleegkundig kader bestaat voor minstens 66% uit gegradueerde verpleegkundigen. Minstens 66% van de gegradueerde verpleegkundigen is houder van de bijzondere beroepsbekwaming van verpleger of verpleegster in de palliatieve zorg. De permanente opleiding van de teamleden omvat minimum 2 dagen per jaar.

De dienst moet ook een beroep kunnen doen op een kinesitherapeut, maatschappelijk werker, levensbeschouwelijk begeleider en op consulenten waaronder een psycholoog en een geneesheer-specialist in de psychiatrie of de neuropsychiatrie.

Verder moet de instelling of de dienst die de Sp-bedden aanbiedt deel uitmaken van het samenwerkingsverband voor palliatieve zorg in de regio.

De palliatieve eenheden dienen ook aan volgende architectonische en organisatorische normen te voldoen:

 • Er dient voldoende oppervlakte per bed voorzien te zijn. De kamers dienen ruim en huiselijk te zijn en beschikken over eigen sanitair en aangepast meubilair met o.a. een hoog-laag bed. Minstens de helft van de kamers zijn eenpersoonskamers, de overige kamers mogen tweepersoonskamers zijn. Elke kamer beschikt over een telefoon, een radio- en een TV-aansluiting en een oproepsysteem.
 • De dienst moet over voldoende badinstallaties beschikken die toelaten dat de patiŽnt er in liggende positie ingebracht wordt.
 • De dienst dient te beschikken over de volgende gemeenschappelijke ruimtes: een living met huiselijk karakter; een keuken, waartoe ook de familie toegang heeft; een bureel voor de verpleegkundige equipe.
 • In de dienst moet het mogelijk zijn om zich te bezinnen, pluridisciplinaire vergaderingen te beleggen en de familieleden op te vangen.
 • Bovendien moet er voor de familieleden de mogelijkheid bestaan om op de dienst te overnachten. Bezoek door familieleden en naastbestaanden is mogelijk 24 uur op 24 uur.
 • De dienst beschikt over de noodzakelijke technische middelen voor pijnbestrijding.
De eenheid moet zich toeleggen op activiteiten zoals symptoomcontrole, psychologische begeleiding, rouwvoorbereiding en -begeleiding. Wekelijks moeten er interdisciplinaire teamvergaderingen gehouden worden. Ook uit de medische dossiers dient de pluridisciplinaire benadering te blijken.

 

PALLIATIEVE EENHEDEN IN REGIO PHA
 

PALLIATIEVE EENHEDEN GRENZEND AAN REGIO PHA

 • Palliatieve Eenheid AZ Sint-Maarten Campus Leopoldstraat
  Leopoldstraat 2 Ė 2800 Mechelen
  T 015 40 97 60
  F 015 41 58 72

 • Palliatieve Eenheid AZ Nikolaas
  Oude Zandstraat 99 Ė 9120 Beveren-Waas
  T 03 760 51 60
  F 03 760 51 61  


Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be