..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in | Zoeken:PALLIATIEF SUPPORT TEAM IN HET ZIEKENHUIS

Uit de Minimale Klinische Gegevens (MKG) blijkt dat er de afgelopen jaren binnen de ziekenhuizen sprake is van een sterke stijging van het aantal palliatieve patiŽnten dat niet in een palliatieve eenheid gehospitaliseerd is. Dit blijkt uit de jaarlijkse toename van het aantal patiŽnten met de ICD9-code V66.7 ďEncounter for palliative careĒ die niet op een Sp-dienst voor palliatieve zorg werden gehospitaliseerd.

Ter ondersteuning van de behandeling en de opvang van de terminale patiŽnten die niet in een Sp-dienst voor palliatieve zorg verblijven werd de palliatieve functie in het ziekenhuis ontwikkeld.

Sinds 1999 dient elk ziekenhuis over een palliatieve functie te beschikken. Uitzonderingen zijn de geÔsoleerde geriatriediensten (kenletter G), de psychiatrische ziekenhuizen en de ziekenhuizen die uitsluitend beschikken over gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp), al dan niet samen met diensten voor gewone hospitalisatie (kenletter H) of diensten neuropsychiatrie voor behandeling van volwassen patiŽnten (kenletter T).

De palliatieve functie omvat alle activiteiten die bedoeld zijn om de behandeling en de opvang van de terminale ziekenhuispatiŽnten te ondersteunen, zoals:

  • een palliatieve zorgcultuur invoeren en het gezamenlijke ziekenhuispersoneel bewust maken van de noodzaak daarvan;
  • advies inzake palliatieve zorg verstrekken aan de geneesheren, de verpleegkundigen en de aanwezige paramedische beroepen van het ziekenhuis;
  • de ziekenhuisdirectie adviseren over het ter zake te voeren beleid;
  • zorgen voor de permanente opleiding van het ziekenhuispersoneel inzake palliatieve zorg;
  • zorgen voor de continuÔteit van de zorgverlening wanneer de patiŽnt die zich in een terminale fase bevindt, het ziekenhuis verlaat om naar huis te gaan of in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis te worden opgenomen;
  • de organisatie van een registratie en een evaluatie van de uitbouw van de palliatieve opdracht binnen de instelling.

De palliatieve functie wordt waargenomen door een multidisciplinair team: artsen, verpleegkundigen, en de paramedici. Het multidisciplinair team wordt aangevuld met een psycholoog en een maatschappelijk assistent of een sociaal verpleegkundige. De ziekenhuisapotheker kan eveneens betrokken worden. Het multidisciplinair team staat onder het gezamenlijk gezag van de hoofdgeneesheer en het hoofd van het verpleegkundig departement.

Het team wordt in zijn opdracht bijgestaan door een palliatief support team, de ďmobiele equipeĒ waarvan sprake in de wettelijke bepalingen.

Deze mobiele equipe is samengesteld uit minstens een halftijds equivalent geneesheer-specialist, een halftijds equivalent gegradueerde verpleegkundige en een halftijds equivalent psycholoog.

Voor de ziekenhuizen met 500 bedden of meer en evenredig aan het aantal ziekenhuisbedden gedeeld door 500, wordt de mobiele equipe, per bijkomende schijf van 500 bedden en verhoudingsgewijs met het aantal bijkomende bedden, versterkt met een halftijds equivalent geneesheer-specialist, een halftijds equivalent gegradueerde verpleegkundige en een halftijds equivalent psycholoog.

Deze mobiele equipe staat niet rechtstreeks in voor de palliatieve zorg, maar heeft een adviesfunctie. De zorg voor de palliatieve patiŽnt gebeurt door het team van de afdeling waar de patiŽnt verblijft. De palliatieve functie moet een functionele binding hebben met een gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie (Sp) bestemd voor patiŽnten die palliatieve zorg behoeven, ingeval het een ziekenhuis betreft dat niet zelf beschikt over een dergelijke dienst. Voorts moet de palliatieve functie meewerken aan het samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg dat het desbetreffend geografisch gebied bestrijkt en indien er ťťn of meerdere organisaties voor thuiszorg deel uitmaken van het samenwerkingsverband, moet er een functionele binding zijn met die organisatie(s).

 

ZIEKENHUIZEN IN REGIO PHA

 
 Ieder ziekenhuis beschikt over een PST.
 
 
 
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be