..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in | Zoeken:MULTIDISCIPLINAIRE BEGELEIDINGSEQUIPE (MBE)

Voor de zorgverleners op de eerste lijn bestaat soms de nood aan een bijkomende en ondersteunende expertise van buitenaf. De multidisciplinaire begeleidingsequipes komen hieraan tegemoet. Zij vervullen een tweedelijnsfunctie en staan op vraag van de patiŽnt en in overleg met de betrokken zorgverstrekkers van de eerste lijn in voor de concrete ondersteuning van diegenen die de palliatieve zorgverlening aanbieden.

Een officiŽle regelgeving voor de multidisciplinaire begeleidingsequipes kwam er met het K.B. van 13 oktober 1998, waarin de minimale criteria werden vastgelegd waaraan de overeenkomsten tussen de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het Comitť van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV moeten voldoen.

Momenteel hebben 28 Belgische equipes met het Verzekeringscomitť van het RIZIV een dergelijke overeenkomst gesloten.

De multidisciplinaire begeleidingsequipes zijn verbonden aan de samenwerkingsverbanden voor palliatieve zorg. Ieder regionaal palliatief samenwerkingsverband beschikt over of werkt samen met ten minste ťťn multidisciplinaire begeleidingsequipe ter ondersteuning van de palliatieve zorg in de thuissituatie. Meestal heeft het samenwerkingsverband dezelfde inrichtende macht als de begeleidingsequipe. Sommige samenwerkingsverbanden werken echter samen met een equipe die door een andere inrichtende macht wordt beheerd.

Normaliter komt per erkend samenwerkingsverband slechts ťťn equipe in aanmerking voor het sluiten van de overeenkomst. Meerdere equipes per samenwerkingsverband zijn enkel toegestaan indien het inwonersaantal van de regio toebehorend aan een erkend samenwerkingsverband een veelvoud is van 200.000.

De multidisciplinaire begeleidingsequipe stelt haar expertise ter beschikking aan de huisartsen en de andere zorgverleners (apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen, sociaal assistenten), maar ook aan levensbeschouwelijke begeleiders, mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor de thuiszorg van de palliatieve patiŽnt. De betrokken zorgverstrekkers van de eerste lijn blijven, onder de leiding van de huisarts van de patiŽnt, zelf volledig verantwoordelijk voor de verzorging en de begeleiding van de patiŽnt.

De tussenkomst van de palliatieve thuiszorgequipe is voor de patiŽnt volledig gratis. De equipes zijn permanent bereikbaar, d.w.z. 24u/24u en 7/7 dagen.

De multidisciplinaire begeleidingsequipes leveren een aanvullende bijdrage in de ondersteuning en de palliatieve verzorging van terminale patiŽnten die thuis wensen te sterven. Zoals omschreven in de conventies met het RIZIV bestaan de basisopdrachten van de equipe uit:

  • overleg plegen met de betrokken zorgverstrekkers en hen advies geven over alle aspecten van palliatieve zorgverlening zoals pijnbehandeling, bestrijding van allerlei symptomen, gebruik van gespecialiseerd materiaal (bvb. spuitaandrijver), psychologische en morele ondersteuning en informatie geven aan de patiŽnt en zijn naasten over diagnose, behandeling en prognose. Een telefonische permanentie is daarom vereist;
  • een goede organisatie en coŲrdinatie van de palliatieve verzorging bewerkstelligen door afspraken te maken met de huisarts, andere (professionele) zorgverstrekkers, mantelzorg;
  • erover waken dat het noodzakelijke hulpmateriaal voor de verzorging tijdig aanwezig is in het thuismilieu van de patiŽnt;
  • psychologische en morele ondersteuning bieden aan de betrokken eerstelijnszorgverstrekkers.

In overleg met de betrokken zorgverleners van de eerste lijn en mits hun toestemming kan de equipe in sommige gevallen ook zelf bepaalde specifieke aspecten van de zorg op zich nemen. Voorafgaand overleg en toestemming van de betrokken zorgverstrekkers is vereist.

Daarnaast kan de equipe nog andere activiteiten ontplooien die de kwaliteit van de palliatieve verzorging onrechtstreeks ten goede komen, zoals:

  • praktische opleiding en begeleiding van vrijwilligers;
  • telefonische opvang bieden ten aanzien van patiŽnten en hun omgeving.
De equipe kan ook advies geven aan zorgverleners werkzaam in een rustoord voor bejaarden (ROB), een rust- en verzorgingstehuis (RVT), een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), een initiatief voor beschut wonen (IBW) of gelijk welke andere erkende huisvestingsinrichting. De equipe komt normaliter niet tussen voor patiŽnten die in een ziekenhuis verblijven, tenzij met het oog op de voorbereiding van het ontslag (transfer).
 
 
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be