..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in | Zoeken:


WAT IS PHA 

PHA is door de Vlaamse overheid erkend en gesubsidieerd palliatief netwerk.
De opdrachten van een netwerk zijn:
 • de zorg- en hulpverlening rond een patiŽnt zo efficiŽnt mogelijk te coŲrdineren, en dit door afspraken te maken onder meer over de opmaak van een patiŽntendossier en de uitwisseling van informatie;
 • raad geven aan hulp- en zorgverleners; intervisie en ondersteuning; begeleiding van palliatieve patiŽnten en hun naasten, in samenspraak met hun vertrouwde zorg- en hulpverleners. Bij een directe vraag voor begeleiding en ondersteuning zal de palliatief deskundige van het netwerk deze taak alleen opnemen na overleg met de vertrouwde verzorgers van de palliatieve patiŽnt;
 • deskundigheidsbevordering (vorming) voor hulpverleners, vrijwilligers en andere berokkenen organiseren;
 • de bevolking inlichten over de beschikbare mogelijkheden inzake palliatieve zorg.
PHA heeft van de Federale overheid een erkenning en een subsidiŽring voor haar samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg verkregen. Door deze erkenning neemt PHA volgende taken op zich:
 • informeren en sensibiliseren van de bevolking;
 • het bijwerken van de kennis inzake palliatieve zorg van de artsen, verpleegkundigen en paramedici;
 • coŲrdinatie van de diverse acties, met inbegrip van het vastleggen van samenwerkingsprotocollen met het oog op een zo groot mogelijke complementariteit van de instellingen en diensten;
 • raadgeving en logistieke steun om de doeltreffendheid van de geboden acties te waarborgen evenals de begeleiding van de patiŽnten;
 • opleiding van vrijwilligerswerk in de palliatieve zorgverlening;
 • evaluatie van de dienstverlening; raming van behoeften.


De multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve zorg is door het RIZIV erkend en gesubsidieerd. 
De basisopdrachten van deze equipe zijn:

 • adviezen verstrekken over palliatieve verzorging aan de zorgverstrekkers van de eerste lijn;
 • ondersteunen van de zieke en zijn naaste omgeving;
 • psychologische en morele steun verlenen aan de patiŽnt, aan zijn verwanten en eventueel aan de zorgverstrekkers van de eerste lijn.

Met een emancipatorisch benadering tracht de equipe zorgaanbod rond de individuele patiŽnt te optimaliseren. Met een ruime kennis aan mogelijkheden in het werkveld en een duidelijke communicatie wordt samenwerking gestimuleerd. 
De hulpverlening van PHA wordt op vraag van patiŽnt, naaste of hulpverlener gestart.

Verloop:

 • Telefonische aanmelding (03/265 25 31)
 • Een deskundige van de equipe beluistert de problematiek, de noden en brengt de hulpvragen in kaart
 • Er wordt een huisbezoek afgesproken
 • Een dringende hulpvraag wordt bij voorrang behandeld
 • De deskundige kan ook deelnemen aan een zorgoverleg
 • De huisarts wordt in kennis gesteld van alle stappen en blijft eindverantwoordelijke van de zorg
 • 24u op 24u bereikbaar 
 • Verdere opvolging gebeurt in overleg met de patiŽnt en zijn naasten en in samenwerking met de huisarts en alle andere actoren in de zorg door de inzet van vrijwilligers PHA, regelmatige telefonische contacten en huisbezoeken in functie van gewijzigde zorgnoden
 • De deskundigen werken samen met organisaties en partners die een aanbod hebben in de uitbouw van palliatieve zorg
 • Iedereen kan met vragen en noden met betrekking tot palliatieve zorg en levenseinde terecht bij de deskundigen van de equipe
 • Er worden ook huisbezoeken afgelegd in functie van ondersteuning en doorverwijzing bij verliesverwerking

PHA heeft een erkende vrijwilligerswerking.
Vrijwilligers worden ingeschakeld als partner in het ďzorgnetwerkĒ van de palliatieve patiŽnt thuis. Deze inschakeling betekent niet de taken van andere hulpverleners overnemen, maar het betekent wel aanvullend aanwezig zijn in de zorg. Het concreet takenpakket wordt door de individuele patiŽntsituatie bepaald. Het hoofdaccent ligt op het aanbieden van emotionele steun en dit door een (rustige) aanwezigheid of van een luisterend oor en dit zowel voor de patiŽnt als voor zijn naasten (partner, kinderen,Ö).
 
 

PHA beschikt over een kleine onderzoekscel inzake palliatieve zorg (in samenwerking met de leerstoel Palliatieve Zorg van het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de UA) en is mede-uitgever van enkele belangrijke referentiewerken inzake palliatieve zorg.
 
 
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be