..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in


WAT IS PALLIATIEVE ZORG
 
Onder palliatieve zorg wordt verstaan: alle zorg die wordt verstrekt aan de patiŽnt die zich, ongeacht zijn levensverwachting, bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte.
 
Voor een begeleiding van deze patiŽnten wordt multidisciplinaire totaalzorg gewaarborgd op fysiek, psychisch, sociaal, moreel, existentieel en desgevallend spiritueel vlak.

Palliatieve zorg biedt de zieke en zijn naasten een zo groot mogelijke levenskwaliteit en een maximale autonomie.
 
Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van het leven van de patiŽnt en zijn naasten en mantelzorgers voor een zo lang mogelijke periode te waarborgen en te optimaliseren.
 

 

SOCIALE VOORZIENINGEN IN PALLIATIEVE ZORG


 
 

WANNEER START PALLIATIEVE ZORG


Bij de eerste definitie van palliatieve zorg was er nog een duidelijke breuklijn tussen de curatieve behandeling en de palliatieve zorg.
Deze definitie is de laatste jaren veranderd.

Lees meer

 

VOOR WIE IS PALLIATIEVE ZORG

De implementatie van de palliatieve zorgbenadering werd aanvankelijk voorbehouden voor de uitbehandelde terminale kankerpatiŽnten. Dit was en is nog steeds een moeilijk proces. Meer en meer studies wijzen er op dat deze palliatieve zorgbenadering ook bij andere patiŽntencategorieŽn kan worden toegepast zoals bij patiŽnten lijdend aan orgaanfalen (COPD, nierinsufficiŽntie, hartdecompensatie, AIDS,Ö ). Meer nog dan bij de kankerpatiŽnten zijn er een aantal belangrijke obstakels zoals de onzekerheid over de prognose en het gebrek aan ervaring bij de hulpverleners van niet kankerpatiŽnten.

Lees meer

 

WAAR KAN JE TERECHT VOOR PALLIATIEVE ZORG?

 
 • verpleegkundige palliatieve zorg
 • arts
 • psychologe
 • administratieve ondersteuning
 • 24u op 24u bereikbaar
 • ondersteuning van de thuiszorg
Woonzorgcentra

RVT - ROB rusthuizen
 • meewerken aan samenwerkingsverband
 • invoeren palliatieve zorgcultuur
 • sensibiliseren van personeel
 • formuleren adviezen personeel
 • bijwerking kennis personeel
Andere

Palliatief Dagcentrum
Nachtzorg
 
 • meewerken aan samenwerkingsverband
 • functionele binding met Sp-dienst (PE)
 • meewerken MBE
Palliatieve (zorg)Eenheid
 • meewerken aan samenwerkingsverband
 • 6 tot 12 bedden
 • pijn- & symptoomcontrole
 • Bezoek familie 24u op 24u
 • 1,25 VTE verpleger/bed
 • interdisciplinair team
 
 
 

HISTORIEK PALLIATIEVE ZORG

 
De geschiedenis van de palliatieve zorg als hulpverleningsmodel vangt aan in de laatste helft van 19de eeuw. Sinds het begin van de 20ste eeuw is het vooral de hospice care die tot ontwikkeling komt en die later in ťťn adem met de palliatieve zorg wordt genoemd. Lees meer
 
 

DE ONTWIKKELING VAN DE PALLIATIEVE ZORG IN VLAANDEREN EN BELGIň
 
De Britse Joan Jordan, wiens Belgische echtgenoot aan een ongeneeslijke kanker leed, stelde vast dat er in BelgiŽ geen aangepaste zorg en opvang bestond en richtte samen met haar vrienden in 1980 de vzw Continuing Care op. Deze vzw deed vooral aan informatieverspreiding en fondsenverwerving. In 1985 vormde deze organisatie, onder impuls van Chantal Couvreur, zich om tot een gespecialiseerde thuiszorgdienst voor palliatieve patiŽnten.   Lees meer

 
 
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be