..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in


PALLIATIEVE ZORG EN KINDEREN
 
Verlies en afscheid, loslaten en de dood maken evenzeer deel uit van een kinderleven als spel en plezier.
Het verdriet van kinderen in deze situaties is even reëel en even intens als dat van volwassenen.
Kinderen hebben wel een heel bijzondere manier om met verlies en verdriet om te gaan.
Ze zijn in staat om blije en verdrietige momenten naast elkaar te laten bestaan.
Ze ontwikkelen ook een heel aparte vorm van spiritualiteit.
Volwassenen kunnen zoveel van hen leren. (Zorg'Saam vzw)


Ouders willen vanuit hun eigen angst voor dood en sterfelijkheid vaak ook het kind beschermen tegen pijn en verlies. Volwassenen laten kinderen en jongeren liefst opgroeien in een veilige, beschermende cocon. Die houding biedt echter een valse bescherming omdat kinderen dan niet in staat gesteld worden om weerbaarheid op te bouwen in hun ontwikkeling tot volwassene. Terwijl kinderen en jongeren regelmatig geconfronteerd worden met informatie en beelden van lijden over de hele wereld, worden ze vaak weggehouden van pijn en lijden uit hun eigen directe omgeving, van palliatieve zorg en van het sterven van een dierbaar iemand. Ze leren niet met verlies om te gaan omdat volwassenen hen niet leren hoe ze dat moeten doen. Wanneer kinderen merken dat deze onderwerpen taboe zijn, gaan ze zelf op zoek naar antwoorden in hun fantasiewereld. Vaak zijn er veranderingen in hun gedrag te merken, wat meestal pogingen zijn om met hun emoties om te gaan. Er zou net veel aandacht moeten gegeven worden aan kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met deze situaties, en dit liefst zo vroeg mogelijk in het ziektetraject.


De meeste kinderen hebben voldoende veerkracht in zich om met deze situaties om te gaan, op voorwaarde dat ze op psycho-emotioneel vlak voldoende ondersteuning krijgen van volwassenen uit hun omgeving (ouders, familie, hulpverleners). Verdriet op zich maakt kinderen en jongeren niet kwetsbaar; niet erkend en niet herkend verdriet wel. Jongeren raken in verwarring als ze geen informatie krijgen of het gevoel hebben niet mee te tellen. Een tijdige en aangepaste begeleiding van deze groep is niet alleen van essentieel belang voor de verliesverwerking, maar ook voor een gezonde emotionele ontwikkeling naar de volwassenheid toe. Palliatieve hulpverleners ervaren dagelijks hoe belangrijk het is om kinderen en jongeren te betrekken bij een ziekteproces. Afscheid nemen gaat gepaard met veel emoties: angst, verdriet, pijn, schuld, machteloosheid en spanning. Kinderen hebben fijne antennes die al deze gevoelens opvangen. Verbergen en heeft dus geen zin, erover praten en het kind betrekken wel.

 

PHA werkt samen met andere netwerken palliatieve zorg aan de actie van de FPZV
“Niet te jong voor verlies. Kinderen en jongeren betrekken bij palliatieve zorg”
om de emotionele opvang en begeleiding van kinderen en jongeren in palliatieve situaties te verbeteren.
 
Meer informatie vindt u op de website palliatieve zorg en kinderen of in de brochure 'Niet te jong voor verlies', die te verkrijgen is bij PHA voor €1,00.

 

VERLIES EN ROUW BIJ KINDEREN

Voor meer info over:
  • Mythes rond kinderen
  • Hoe denken kinderen over de dood
  • Hoe rouwen kinderen en adolescenten
  • Kinderen en adolescenten ondersteunen in een rouwproces
 


ONGENEESLIJK ZIEKE KINDEREN / JONGEREN EN PALLIATIEVE THUISZORG: DE ROL VAN PHA
 
 


BOEKEN OVER EN VOOR KINDEREN & JONGEREN


PHA beschikt over een aantal boeken die kunnen helpen om kinderen en jongeren te ondersteunen tijdens een palliatieve zorgsituatie. 

Er zijn verschillende soorten boekjes beschikbaar:

  • voor de ouders (met uitleg en tips) en voor de kinderen / jongeren zelf
  • periode voor en na het overlijden
  • lees- en werkboeken

 

 
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be