..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in


ROUW
 
Rouw is een normale reactie op het verlies van iemand waarmee een betekenisvolle relatie is (was). Dit verlies beÔnvloedt het hele zijn van de persoon.
Veranderingen uiten zich zowel op het cognitief (bijv. geheugen en concentratieproblemen), het emotioneel (bijv. verdriet, woede, schuld, angst) en het fysiek vlak (bijv. slaap- en eetstoornissen, buikklachten, hoofdpijn), en ook op het gedrag (bijv. zich isoleren).
De manier waarop mensen rouwen verschilt sterk van persoon tot persoon. Deze verschillende manieren van rouwen kunnen problemen veroorzaken tussen de leden van een gezin of familie.
Rouwen is een complex proces. Er kan reeds sprake zijn van rouw alvorens het overlijden (anticipatorische rouw).
De duur van de normale rouw is onvoorspelbaar: soms vrij kort, soms jarenlang.
De meerderheid van de mensen slaagt er zelf in om het verlies een plaats te geven. Slechts 20% heeft hierbij professionele hulp nodig.
Volgens Maes en Jansen (2009) kan je van gecompliceerde rouw spreken wanneer:
  • de emotionele pijn, de angst en het verdriet met de daarmee verbonden fysieke en psychische klachten te lang en met ondraaglijke intensiteit aanwezig zijn;
  • er geen beweging of vooruitgang is in het rouwproces;
  • dit ondraaglijk lijden en de intensiteit van de pijnlijke symptomen zo hevig is dat men niet normaal meer kan functioneren.
Maes, J. & Jansen, E. (2009). Ze zeggen dat het over gaat. Antwerpen: Witsand Uitgevers, 2009.

 

ROUWZORG BIJ PHA
 
U kan telefonisch contact (T 03 265 25 31) opnemen met PHA als u vragen heeft over rouw of over moeilijkheden omtrent rouw.
De palliatief deskundigen van PHA zullen uw vragen beluisteren en u helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Rouwbrochure PHA
Hierin vindt u naast informatie over rouwen een aantal suggesties voor de nabestaanden.

Rouwbrochure FPZV
'Iemand is niet meer.'
Informatie over: verlies en rouw binnen palliatieve zorg, wat kan helpend zijn bij rouw, wat kan u doen, wat kan je omgeving doen, hoe breng je kinderen op de hoogte,...

MBE
Na het overlijden van een door hen begeleide patiŽnt contacteren de palliatief deskundigen altijd de mantelzorger(s). Tijdens dit gesprek wordt er tijd gemaakt om emoties te beluisteren en eventuele risicofactoren op moeilijke rouw worden besproken. Meestal wordt een vervolggesprek voorgesteld om bij mogelijke probleemsituaties tijdig te kunnen helpen of verwijzen.

Rouwtherapie
Het MBE kan ook helpen bij het zoeken van een rouwtherapeut of diensten in uw omgeving die rouwbegeleiding aanbieden.

 

ROUW BIJ KINDEREN
 
Ook kinderen en jongeren rouwen. Waar dit eerder miskend werd, wordt er nu een aangepaste aandacht aan besteed. Kinderen en jongeren rouwen immers op een andere manier dan volwassenen. Het blijft belangrijk om hen zo vroeg mogelijk te betrekken bij palliatieve situaties.


Niet te jong voor verlies
PHA werkt samen met andere netwerken palliatieve zorg aan de actie van de FPZV
ďNiet te jong voor verlies. Kinderen en jongeren betrekken bij palliatieve zorgĒ
om de emotionele opvang en begeleiding van kinderen en jongeren in palliatieve situaties te verbeteren.

Meer informatie vindt u op de website palliatieve zorg en kinderen of in de brochure 'Niet te jong voor verlies', die te verkrijgen is bij PHA.

Rouwkoffer:
Jongerenpastoraal Vlaanderen stelt een rouwkoffer ter beschikking die gebruikt wordt om kinderen en jongeren te begeleiden bij hun verlies. Deze rouwkoffer bevat gedichten, muziek, voorwerpen en verhalen om gevoelens bespreekbaar te maken. IJD stelt verschillende leeftijdsspecifieke rouwkoffers ter beschikking.
Meer info
 
Werkboekjes
In deze literatuurlijst vindt u een overzicht van bestaande werkboeken terug.
Tijdens patiŽntenbegeleidingen kunnen vanuit PHA (werk)boeken worden meegegeven ter ondersteuning van de kinderen die geconfronteerd worden met een palliatieve situatie.

Meer info: zie rubriek 'Kinderen'.


 

ROUWZORG OP SCHOOL

 
Ook de school heeft een belangrijke rol in de rouwzorg van kinderen.
PHA stelt op vraag van de school zijn expertise ter beschikking. De palliatief deskundigen kunnen informatie aanleveren en/of zelf presenteren.

Troost in wanhoop
Dit educatief pakket voor jongeren omvat algemene informatie over rouw, rouw bij jongeren, draaiboek in crisismomenten, alsook suggesties en doe-ideeŽn.

Groeien na verlies
Dit is een praktisch instrument voor leerkrachten, zorgcoŲrdinatoren en CLB-medewerkers om gericht te handelen bij verlieservaring op school samengesteld door de Netwerken Palliatieve Zorg van Oost-Vlaanderen.

 

MEER

 
In ons tijdschrift Info - PHA werden reeds meerdere bijdragen opgenomen omtrent rouw:
Omgaan met rouwen en verlies: definitie en visie
Omgaan met rouwen en verlies: het rouwproces
Hoe omgaan met emoties bij normale rouw
Rouwen verschillende soorten verlies
Verlies en rouw bij kinderen
Pleidooi voor het unieke van elke rouw
 

LITERATUURLIJST

 
Deze literatuurlijsten bestaan uit boeken over rouw.

Voor kinderen


Voor volwassenen


LINKS
 
 
 
 

 
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be