..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in


WAT IS PALLIATIEVE ZORG?
 

Elke patiŽnt heeft, ongeacht zijn levensverwachting, recht op palliatieve zorg als hij zich bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte.

Een voldoende ruim aanbod van palliatieve zorg en de criteria voor de terugbetaling van die zorg door de sociale zekerheid, staan er borg voor dat dit soort zorg voor alle patiŽnten even toegankelijk is, binnen het geheel van het zorgaanbod.


Onder palliatieve zorg wordt verstaan: alle zorg die wordt verstrekt aan de patiŽnt die zich, ongeacht zijn levensverwachting, bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte.
Voor een begeleiding van deze patiŽnten wordt multidisciplinaire totaalzorg gewaarborgd op fysiek, psychisch, sociaal, moreel, existentieel en desgevallend spiritueel vlak.

Palliatieve zorg biedt de zieke en zijn naasten een zo groot mogelijke levenskwaliteit en een maximale autonomie. Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van het leven van de patiŽnt en zijn naasten en mantelzorgers voor een zo lang mogelijke periode te waarborgen en te optimaliseren.


Palliatieve zorg wordt ingezet vanaf het ogenblik dat de patiŽnt als palliatief wordt geÔdentificeerd tot en met de terminale fase. Palliatieve zorg kan eveneens reeds ingezet worden wanneer er nog ziektebehandeling plaatsvindt tot en met de zorg voor naasten en mantelzorgers tot na het overlijden. De inzet van palliatieve zorg verloopt idealiter progressief in functie van de zorgnoden en -wensen, onafhankelijk van de levensverwachting.

 

21 juli 2016. Wet tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van palliatieve zorg 
 

WHO, Palliative care: cancer control. Knowledge into action: WHO guide for effective programmes. GenŤve, 2007, 3.
"Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problems associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual." (zie definitie van WHO in het Nederlands)
Palliatieve zorg heeft aandacht voor de symptomen, de psychologische, de sociale en existentiŽle noden van de patiŽnt met een beperkte overleving om zo de kwaliteit van het leven van de patiŽnt, zijn familie en naasten te optimaliseren.

The ESMO group defined palliative care as ďthe person-centred attention to symptoms, psychological, social and existential distress in patients with limited prognosis, in order to optimise the quality of life of patients and their families or close friendsĒ. Ahmedzai SH et al. A new international framework for palliative care. Eur J Cancer. 2004; 40:2192-200.
Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase van een patiŽnt, wanneer er sprake is van een levensbedreigende aandoening waaraan de patiŽnt binnen afzienbare tijd zal overlijden. Palliatieve zorg is complex en multidisciplinair: professionals en vrijwilligers werken vaak samen in een team. Palliatieve zorg is 24-uurs zorg. Persoonlijke beschikbaarheid en betrokkenheid van de hulpverleners zijn de belangrijkste kenmerken van goede palliatieve zorg. De hulpverleners brengen de huidige en toekomstige zorgnoden van de patiŽnt en zijn naasten in kaart. Daarbij hebben zij aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten en spelen zij in op mogelijke toekomstige problemen (anticiperend handelen).

 


Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be